Συγκριτικό δίκαιο και παγκοσμιοποίηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1005583 437 Read counter

Original Title:
Συγκριτικό δίκαιο και παγκοσμιοποίηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Comparative law
Pages (from-to):
187-208
The digital material of the item is not available.