Ο νέος νόμος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Προβληματισμοί με αφορμη την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης με τις διατάξεις του Ν. 3044/2002

Paper in Honorific Edition uoadl:1005600 396 Read counter

Original Title:
Ο νέος νόμος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Προβληματισμοί με αφορμη την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης με τις διατάξεις του Ν. 3044/2002
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Environmental Law
Pages (from-to):
265-287
The digital material of the item is not available.