Η προστασία του καταναλωτή στην τραπεζική συναλλαγή

Paper in Honorific Edition uoadl:1005608 384 Read counter

Original Title:
Η προστασία του καταναλωτή στην τραπεζική συναλλαγή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
325-348
The digital material of the item is not available.