Κύρος ρήτρας απαλλαγής από την αντικειμενική ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημέων ιδιοτήτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1006151 441 Read counter

Original Title:
Κύρος ρήτρας απαλλαγής από την αντικειμενική ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημέων ιδιοτήτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αυγουστιανάκης, Μιχάλης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
43-54
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.