Η εικόνα του ατόμου και η αποτύπωση αυτής σε έργα πνευματικής ιδιοκτησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1006163 419 Read counter

Original Title:
Η εικόνα του ατόμου και η αποτύπωση αυτής σε έργα πνευματικής ιδιοκτησίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γαρουφαλιά , Όλγα Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
117-150
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.