Όρια συμμετοχής στα συζυγικά αποκτήματα. Δωρεές μεταξύ συζύγων, κατάχρηση οικογενειακής αλληλεγγύης, δικαστικοί τόκοι αποκτημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1006167 417 Read counter

Original Title:
Όρια συμμετοχής στα συζυγικά αποκτήματα. Δωρεές μεταξύ συζύγων, κατάχρηση οικογενειακής αλληλεγγύης, δικαστικοί τόκοι αποκτημάτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Pages (from-to):
151-161
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.