Η πρόταση συμψηφισμού από τον οφειλέτη εκχωρηθείσας απαίτησης κατά του εκδοχέα (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 448 και 463 παρ. 2 ΑΚ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1006173 415 Read counter

Original Title:
Η πρόταση συμψηφισμού από τον οφειλέτη εκχωρηθείσας απαίτησης κατά του εκδοχέα (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 448 και 463 παρ. 2 ΑΚ)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης , Γεώργιος Απ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
163-187
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.