Η σύναψη ομολογιακού δανείου από κοινωφελές ίδρυμα

Paper in Honorific Edition uoadl:1006179 496 Read counter

Original Title:
Η σύναψη ομολογιακού δανείου από κοινωφελές ίδρυμα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης , Σταύρος Απ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
189-208
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.