Δυνατότητα προβολής της ένστασης της μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374) στη μίσθωση πράγματος - Το πρόβλημα της συρροής γενικών και ειδικών διατάξεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1006182 428 Read counter

Original Title:
Δυνατότητα προβολής της ένστασης της μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374) στη μίσθωση πράγματος - Το πρόβλημα της συρροής γενικών και ειδικών διατάξεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δακορώνια , Ευγενία Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
209-220
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.