Η σημασία της αρχής της αναλογικότητας επί συγκρούσεως δικαιωμάτων στο εμπράγματο δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1006191 406 Read counter

Original Title:
Η σημασία της αρχής της αναλογικότητας επί συγκρούσεως δικαιωμάτων στο εμπράγματο δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Real Property Law
Pages (from-to):
249-277
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.