Η οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1006192 377 Read counter

Original Title:
Η οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλλινίκου , Διονυσία Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
279-295
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.