Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ένα ψευδοπρόβλημα;

Paper in Honorific Edition uoadl:1006196 559 Read counter

Original Title:
Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ένα ψευδοπρόβλημα;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
297-336
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.