Κυριότητα και νομή μνημείων: Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, περιεχόμενο και ειδικές μορφές. (Κατά το Ν. 3028/2002 "για προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς")

Paper in Honorific Edition uoadl:1006199 424 Read counter

Original Title:
Κυριότητα και νομή μνημείων: Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, περιεχόμενο και ειδικές μορφές. (Κατά το Ν. 3028/2002 "για προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς")
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
337-353
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.