Επιφύλαξη της κυριότητας στην πώληση και παραγραφή της ασφαλιζόμενης με αυτήν αξίωσης του πωλητή για το τίμημα

Paper in Honorific Edition uoadl:1006321 422 Read counter

Original Title:
Επιφύλαξη της κυριότητας στην πώληση και παραγραφή της ασφαλιζόμενης με αυτήν αξίωσης του πωλητή για το τίμημα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κιτσαράς , Λάμπρος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
355-393
Notes:
Εναλλακτικός τίτλος: Πώληση κατ' ΑΚ 532 - Παραγραφή της αξίωσης του πωλητή
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.