Πνευματική ιδιοκτησία και απαγόρευση κατάσχεσης εντύπων

Paper in Honorific Edition uoadl:1006323 416 Read counter

Original Title:
Πνευματική ιδιοκτησία και απαγόρευση κατάσχεσης εντύπων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Koumantos, Georgios
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
421-430
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.