Το άρθρο 931 ΑΚ. μια περιττή διάταξη; Σκέψεις και προβληματισμοί

Paper in Honorific Edition uoadl:1006327 280 Read counter

Original Title:
Το άρθρο 931 ΑΚ. μια περιττή διάταξη; Σκέψεις και προβληματισμοί
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κρητικός, Αθανάσιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
501-519
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.