Ζητήματα σχετικά με την εγγραφή - διαγραφή των αγωγών από τα βιβλία διεκδικήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1006329 257 Read counter

Original Title:
Ζητήματα σχετικά με την εγγραφή - διαγραφή των αγωγών από τα βιβλία διεκδικήσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λιώση , Σπυριδούλα-Αγγελική Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
521-537
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.