Ζητήματα από τον κώδικα συμβολαιογράφων

Paper in Honorific Edition uoadl:1006336 236 Read counter

Original Title:
Ζητήματα από τον κώδικα συμβολαιογράφων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παναγόπουλος , Κωνσταντίνος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
619-628
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.