Η υποθηκική κάλυψη των τόκων κατά το άρθρο 1289 ΑΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1006345 365 Read counter

Original Title:
Η υποθηκική κάλυψη των τόκων κατά το άρθρο 1289 ΑΚ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Οικονομίδου-Πούλου , Ελισάβετ
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Real Property Law
Pages (from-to):
753-764
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.