Η θεωρία του νομικού προσώπου

Paper in Honorific Edition uoadl:1006348 299 Read counter

Original Title:
Η θεωρία του νομικού προσώπου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
791-822
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.