Οδηγία 93/98ΕΟΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1006349 242 Read counter

Original Title:
Οδηγία 93/98ΕΟΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σταματούδη , Ειρήνη Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
823-849
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.