Δόλια κτήση δεδικασμένου ως αδικοπραξία και ως αδικαιολόγητος πλουτισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1006353 295 Read counter

Original Title:
Δόλια κτήση δεδικασμένου ως αδικοπραξία και ως αδικαιολόγητος πλουτισμός
Languages of Item:
Greek
Creator:
Φασούλας , Ζήσης Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
871-911
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.