Ο Αριστοτέλης για τη φύση και η κριτική του Ιωάννου Ιταλού

Conference Paper uoadl:1006422 367 Read counter

Original Title:
Ο Αριστοτέλης για τη φύση και η κριτική του Ιωάννου Ιταλού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Νιάρχος, Κωνσταντίνος Γ.
Affiliation:
National and Kapodistrian University of Athens
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient philosophy
Keywords:
Αριστοτελική Φιλοσοφία
Pages (from-to):
40-49
The digital material of the item is not available.