Η υπό του Πλήθωνος κριτική των επιχειρημάτων του Αριστοτέλους κατά της θεωρίας των Πλατωνικών ιδεών

Conference Paper uoadl:1006425 375 Read counter

Original Title:
Η υπό του Πλήθωνος κριτική των επιχειρημάτων του Αριστοτέλους κατά της θεωρίας των Πλατωνικών ιδεών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient philosophy
Keywords:
Γεώργιος Γεμιστό Πλήθων, Πλάτων, Αριστοτελική Φιλοσοφία
Pages (from-to):
50-57
The digital material of the item is not available.