Η δικαιοσύνη των ανθρώπων και η δικαιοσύνη του θεού: Δύο παράλληλοι δρόμοι προσέγγισης του ανθρώπου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007022 291 Read counter

Original Title:
Η δικαιοσύνη των ανθρώπων και η δικαιοσύνη του θεού: Δύο παράλληλοι δρόμοι προσέγγισης του ανθρώπου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κρουσταλάκης, Ευάγγελος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Methodology of Law
Pages (from-to):
2445-2465
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.