Η "αλήθεια" του δικαστή στην μείζονα πρόταση

Paper in Honorific Edition uoadl:1007026 336 Read counter

Original Title:
Η "αλήθεια" του δικαστή στην μείζονα πρόταση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μαργαρίτης, Μιχαήλ Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Methodology of Law
Pages (from-to):
2485-2496
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.