Σχέση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας προς έλλειψη νομίμου βάσεως στην ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007027 252 Read counter

Original Title:
Σχέση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας προς έλλειψη νομίμου βάσεως στην ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminal Law
Pages (from-to):
2497-2510
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.