Δικαιοσύνη στον κόσμο. Σημειώσεις στο δίκαιο των λαών του Τζων Ρωλς

Paper in Honorific Edition uoadl:1007031 256 Read counter

Original Title:
Δικαιοσύνη στον κόσμο. Σημειώσεις στο δίκαιο των λαών του Τζων Ρωλς
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
2523-2541
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.