"Τα ελευθέρως και αέναως ρέοντα ύδατα" στα βυζαντινά Αθωνιτικά έγγραφα

Paper in Honorific Edition uoadl:1007032 248 Read counter

Original Title:
"Τα ελευθέρως και αέναως ρέοντα ύδατα" στα βυζαντινά Αθωνιτικά έγγραφα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαγιάννη, Ελευθερία Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
2543-2558
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.