Οι κανόνες της εκκλησίας γιατί ισχύουν ως νόμοι του κράτους και τι σημαίνει η συνταγματική τους κατοχύρωση

Paper in Honorific Edition uoadl:1007034 237 Read counter

Original Title:
Οι κανόνες της εκκλησίας γιατί ισχύουν ως νόμοι του κράτους και τι σημαίνει η συνταγματική τους κατοχύρωση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πουλής, Γεώργιος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Constitutional Law
Pages (from-to):
2559-2579
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.