Σκέψεις για την πολυπολιτισμική νομική πρακτική

Paper in Honorific Edition uoadl:1007036 295 Read counter

Original Title:
Σκέψεις για την πολυπολιτισμική νομική πρακτική
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Sociology of Law
Pages (from-to):
2581-2587
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.