Η λειτουργία του επιλόγου στις ιουστινιανές νεαρές

Paper in Honorific Edition uoadl:1007040 220 Read counter

Original Title:
Η λειτουργία του επιλόγου στις ιουστινιανές νεαρές
Languages of Item:
Greek
Creator:
Christie, George C.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
2605-2631
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.