Γιατί είναι άδικη η θανατική ποινή

Paper in Honorific Edition uoadl:1007043 296 Read counter

Original Title:
Γιατί είναι άδικη η θανατική ποινή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσακυράκης , Σταύρος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Human Rights
Pages (from-to):
2633-2645
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.