Ο βασιλεύς Όθων, το οθώνειο πανεπιστήμιο και η νομική σχολή

Paper in Honorific Edition uoadl:1007045 233 Read counter

Original Title:
Ο βασιλεύς Όθων, το οθώνειο πανεπιστήμιο και η νομική σχολή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Education
Pages (from-to):
2663-2688
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.