Μια ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα - μερικές σκέψεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1007213 399 Read counter

Original Title:
Μια ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα - μερικές σκέψεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
21-41
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.