Η θρησκευτική εκπαίδευση και το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου (και νύξεις για τα καθ'ημάς)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007214 403 Read counter

Original Title:
Η θρησκευτική εκπαίδευση και το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου (και νύξεις για τα καθ'ημάς)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αλιπράντης, Νικήτας Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Humanitarian law
Pages (from-to):
43-50
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.