Τα ατομικά δικαιώματα ως κανόνες δικαίου και αρχές

Paper in Honorific Edition uoadl:1007216 418 Read counter

Original Title:
Τα ατομικά δικαιώματα ως κανόνες δικαίου και αρχές
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αντωνίου , Θεοδώρα Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Constitutional Law
Pages (from-to):
51-72
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.