Συνέπειες υπαναχώρησης κατά τις γενικές διατάξεις και συνέπειες υπαναχώρησης λόγω ελλείψεων στη σύμβαση πώλησης

Paper in Honorific Edition uoadl:1007217 385 Read counter

Original Title:
Συνέπειες υπαναχώρησης κατά τις γενικές διατάξεις και συνέπειες υπαναχώρησης λόγω ελλείψεων στη σύμβαση πώλησης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αυγουστιανάκης, Μιχάλης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
73-98
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.