Απέλαση και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη νομολογία του δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007221 412 Read counter

Original Title:
Απέλαση και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη νομολογία του δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Humanitarian law
Pages (from-to):
119-141
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.