Αναλογικότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1007226 400 Read counter

Original Title:
Αναλογικότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γέμτος, Πέτρος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
221-235
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.