Το ελληνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007228 349 Read counter

Original Title:
Το ελληνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
237-252
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.