Από την "actio" του ρωμαϊκού δικαίου στην "αξίωση" του αστικού κώδικα (η δικονομική σκέψη των Ρωμαίων και η σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώματος)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007230 388 Read counter

Original Title:
Από την "actio" του ρωμαϊκού δικαίου στην "αξίωση" του αστικού κώδικα (η δικονομική σκέψη των Ρωμαίων και η σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώματος)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
History of Law
Pages (from-to):
253-276
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.