Η αδυναμία παροχής από πταίσμα του οφειλέτη και του δανειστή

Paper in Honorific Edition uoadl:1007231 389 Read counter

Original Title:
Η αδυναμία παροχής από πταίσμα του οφειλέτη και του δανειστή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης , Γεώργιος Απ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
277-299
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.