Δίκαιο και πολιτική στο έργο του Μιχ. Π. Σταθόπουλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007232 411 Read counter

Original Title:
Δίκαιο και πολιτική στο έργο του Μιχ. Π. Σταθόπουλου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργίου, Θεόδωρος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
301-304
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.