Το μέτρο της αναγκαίας αναπροσαρμογής του δημοσίου χρηματοπιστωτικού δικαίου ως συνέπεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1007235 422 Read counter

Original Title:
Το μέτρο της αναγκαίας αναπροσαρμογής του δημοσίου χρηματοπιστωτικού δικαίου ως συνέπεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γκόρτσος , Χρήστος Βλ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Economic Law
Pages (from-to):
321-337
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.