Και όμως υπάρχει: Η αρχή σεβασμού του ελεύθερου ανταγωνισμού στο δημόσιο δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1007250 357 Read counter

Original Title:
Και όμως υπάρχει: Η αρχή σεβασμού του ελεύθερου ανταγωνισμού στο δημόσιο δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δελλής , Γεώργιος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Competition
Pages (from-to):
403-422
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.