Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή. Μια σχέση μίσους ή πάθους; Ο πρόσφατος εναγκαλισμός του καταναλωτή ιδίως από τη Λευκή Βίβλο "για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ"

Paper in Honorific Edition uoadl:1007251 304 Read counter

Original Title:
Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή. Μια σχέση μίσους ή πάθους; Ο πρόσφατος εναγκαλισμός του καταναλωτή ιδίως από τη Λευκή Βίβλο "για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ"
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Competition
Pages (from-to):
423-447
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.