Το ρωμαϊκό και βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στην νομολογία των τελευταίων χρόνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007253 346 Read counter

Original Title:
Το ρωμαϊκό και βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στην νομολογία των τελευταίων χρόνων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δημοπούλου-Πηλιούνη , Αθηνά
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Roman Law
Pages (from-to):
449-464
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.