Σκέψεις για την προϋπόθεση της "παρανομίας" στην αδικοπρακτική ευθύνη, για τη σχέση της προς την "υπαιτιότητα" και για τη λεγόμενη "διπλή λειτουργία της αμέλειας" κατά την ΑΚ 330 εδ. β΄

Paper in Honorific Edition uoadl:1007258 288 Read counter

Original Title:
Σκέψεις για την προϋπόθεση της "παρανομίας" στην αδικοπρακτική ευθύνη, για τη σχέση της προς την "υπαιτιότητα" και για τη λεγόμενη "διπλή λειτουργία της αμέλειας" κατά την ΑΚ 330 εδ. β΄
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
493-526
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.