Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007895 255 Read counter

Original Title:
Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
563-584
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.